Agenda

  • Geen proeverij ›
    Vanwege de Corona maatregelen kunnen we voorlopig geen muzikale proeverijen organiseren.

    Zodra dat mogelijk is, vullen we de agenda weer!

ANBI

Stichting Vrienden van het Borghuis heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de wij door de Belastingdienst erkend zijn als ‘goed doel’. 


Reguliere schenkingingen

Uw financiële bijdragen aan de Stichting Vrienden van het Borghuis zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van € 60,=.

Lijfrenteschenkingen | maximaal profiteren van aftrekbaarheid

Wilt u maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid?

Wanneer u de Stichting Vrienden van het Borghuis de komende vijf jaar of langer met een bedrag van minimaal € 150,= per jaar steunt, maakt u maximaal gebruik van de fiscale aftrekbaarheid. Het voordeel hiervan is dat uw financiële bijdrage dan volledig aftrekbaar is van de belasting. Bijvoorbeeld: u geeft € 150,= per jaar en valt in belastingtarief van 42%, dan krijgt u € 63,= per jaar terug van de Belastingdienst. U betaalt zelf € 87,= per jaar.

Aan de lijfrenteschenking aan de Stichting Vrienden van het Borghuis zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- schenking van een jaarlijks vast bedrag voor een periode van 5 jaar of langer;
- een minimum bedrag van € 150,-;
- vastlegging in een officieel document. 

 

Wilt u van bovengenoemde constructie gebruik maken? Dan moeten hiervoor een aantal afspraken vastgelegd worden in een officieel document.

Per 1 januari 2014 is het niet meer nodig om dit bij een notaris vast te leggen. Het betreffende formulier kunt u hier downloaden. 

 

Heeft u vragen? Of wilt u een lijfrenteschenking doen? Neem dan contact op met de secretaris van Stichting Vrienden van het Borghuis om afspraken te maken over het vastleggen van de schenking. Dit kan via e-mail: info@hetborghuis.nl. 

Gegevens ANBI


Naam: Stichting Vrienden van het Borghuis 

RSIN/fiscaalnummer
: 817199330

Contactgegevens: Stichting Vrienden van het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem

Doelstelling: het behartigen van de belangen van Bijzonder Restaurant Het Borghuis

Bestuurssamenstelling
Norbert Berns (voorzitter)
Margreet van Es (secretaris)
Armgard Colenbrander (penningmeester)

Ondersteuning bestuur:
Tom Hart

Beloningsbeleid: Er is geen sprake van een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden. 

Jaarverslag: zie download bijlagen.


Beleidsplan: zie download bijlagen.

 

Download bijlagen Jaarrekening 2016
 Baten en lasten 2016
 Toelichting 2016
 Beleidsplan
 Jaarrekening 2017
 Baten en lasten 2017
 Toelichting 2017
 Jaarverslag 2017
 Jaarrekening 2018
 Baten en lasten 2018
 Toelichting 2018
 Jaarverslag 2018
 Jaarrekening 2019
 Baten en lasten 2019
 Toelichting 2019
 Jaarverslag 2019